Kategoriarkiv: CM Verktyg

Verktyg för Strategisk Kommunikation

Crowdbooster

En applikation med vars hjälp man kan analysera twitteraktiviteten. Är av särskilt nytta för de som arbetar med Community Management. (CM = en funktion som samlar och svarar för företagets/organisationens åtaganden och insatser kopplat till sociala medier med andra ord strategisk kommunikation)

Friend or follow

Med den här applikationen kan man se vilka av ens kontakter som inte följer tillbaka.

Untweeps

Är en applikation som kan användas i syfte för att bland sina kontakter rensa bort de som inte är aktiva på Twitter.

MyTweeple

En kraftfull applikation för att hantera kontakter på Twitter. Det som är särskilt användbart med MyTweeple är exportfunktionen av  kontakter till en så kallad CSV-fil (Comma separated file). Det är också möjligt att med Excel funktionen HYPERLINK (”http://www.twitter.com/” & A1 & ””)  skapa en kolumn som innehåller Twitter-sökvägen till en person.

TweetStats 

Ett användarvänligt verktyg för den som är ute efter att ta fram diagram på antal tweets per  timme, dag eller månad. För Community Managern kan kundrapportering med ett snabbt och enkelt sätt att visa information, vara särskilt värdefullt.

%d bloggare gillar detta: