Kategoriarkiv: Twitterskola

Söka på Twitter

Det är möjligt att spåra konversation mellan två personer eller sortera dessa enligt olika kriterier. Conweets har däremot upphört att fungera.

I stället har Twitter en egen sökningsfunktion. Den är hyfsat bra.

Det går att söka efter specifika inlägg (tweets), konton eller konversationer även bakåt i tiden.

Det finns olika sätt att använda sökverktyget på Twitter. Man kan hitta ens egna tweets, andra personers tweets, tweets från exempelvis lokala företag med mera. Genom att söka efter ämnesord eller hashtag, kan man följa pågående konversationer, senaste toppnyheter eller inlägg som handlar om personliga intressen.

Twitter ger användarna kontroll över vad man kan se i sina sökresultat genom säkert sökläge. Dessa filter utesluter potentiellt känsligt innehåll, tillsammans med konton som man har ”tystat” (mute) eller blockerat, från sina sökresultat. Man har möjlighet att stänga av eller sätta på igen när som helst (se instruktionerna nedan).

Hur fungerar det?

Sök från webben

Skriv in din sökfråga i sökrutan högst upp till höger på sidan.

Dina resultat kommer att visa en kombination av tweets, foton, konton och mer.
Filtrera dina resultat genom att klicka på Topp, Senaste, Personer, Foton, Videor, Nyheter eller Periscope-Sändningar (längst upp i sökresultaten).

Klicka på rullgardinsmenyn Sökfilter Visa (på vänster sida) för att filtrera dina resultat.

Från någon

Folk du följer

Överallt eller Nära dig

Dessutom kan du välja ett annat språk eller utföra en avancerad sökning.

Väljer man avancerad sökning kan man söka på en konversation mellan två olika konton genom att ange användarnamnet, före @ symbolen i rutorna Från och Till konton under rubriken Personer. Man kan givetvis justera sökningen genom att lägga till andra sökkriterier.

Klicka på överfyllningsikonen på höger sida av sökresultatet för fler alternativ.
Klicka på Sökinställningar för att inaktivera (eller återaktivera) säker sökning för att filtrera dina sökresultat.
Säkra sökinställningar inkluderar Dölj känsligt innehåll och Ta bort blockerade och tystade konton. Avmarkera rutan för att inaktivera endera inställningen, det går när som helst att återaktivera.

Obs! Den här inställningen kan ta flera minuter att träda i kraft.
Klicka på Spara den här sökningen för att spara ditt sökord.
Klicka på Bädda in den här sökningen för att skapa en sök widget för en webbplats.

Sök från Twitter för iOS

Tryck på fliken Utforska.
Överst på sidan anger du din sökning i sökrutan och trycker på Sök .
Dina resultat kommer att visa en kombination av tweets, foton, konton och mer.
Filtrera dina resultat genom att trycka på Främsta, Senaste, Personer, Foton, Videor, Nyheter eller Periscope-sändningar (längst upp i dina sökresultat).
Tryck på filterikonen i sökfältet för att förbättra dina resultat: Personer vem som helst eller Personer du följer samt Plats Vart som helst eller Nära dig.

Obs! Säkra sökinställningar gör att du kan filtrera dina sökresultat för att utesluta potentiellt känsligt innehåll och/eller konton som du har tystat eller blockerat från dina resultat. Du kan justera denna inställning genom att logga in på ditt konto på twitter.com och använda sökningen från webbinstruktionerna ovan. Dina inställningar gäller för sökningar på webben, i din iOS-app och i Twitter för Android.
Sök från Twitter för Android

Tryck på fliken Utforska
Ange din sökning i sökrutan och tryck på Sök .
Dina resultat kommer att visa en kombination av tweets, foton, konton och mer.
Filtrera dina resultat genom att trycka på Topp, Senaste, Personer, Foton, Videor, Nyheter, eller Periscope-sändningar (längst upp i sökresultaten).
Tryck på filterikonen i sökfältet för att förbättra dina resultat: Personer vem som helst eller Personer du följer samt Plats Vart som helst eller Nära dig.
Tryck på överföringsikonen för att komma åt Sökinställningar. Med säker sökning kan du filtrera dina sökresultat med två alternativ.
Exkluderar potentiellt känsligt innehåll från resultat. För att inaktivera den här inställningen, avmarkera kryssrutan bredvid Dölj känsligt innehåll för att stänga av.
Särskilda konton som du har tystat eller blockerat: För att inaktivera den här inställningen, avmarkera kryssrutan bredvid Ta bort blockerade och tystade konton för att stänga av.

 

 

Eskilstuna-Kurirens Twitterskola

Faran är alltid överhängande att publicerat material plockas bort och länkarna inte leder längre någon vart. Så blev det fallet även med Twitterskolan på ekuriren.se som lanserades för ett par år sedan (2011) av dåvarande webbchefen Jörgen Bröms, sedermera digital utvecklingschef för Eskilstuna-Kuriren AB.

Twitterskolan var uppskattad av många. Det är värt att läsa den särskilt om man är nybörjare.

Materialet finns tillgängligt som ett PDF-dokument som går att läsa genom denna länk

Det har hänt en hel del i den digitala världen i synnerhet gällande sociala medier och inte minst med Twitter. Men förändringarna i själva användandet eller utseendet av Twitter har inte förändrats så mycket som man skulle tro. Både Twitter men även tredjepartsutvecklare för både smarttelefoner, surfplattor och datorer har naturligtvis kontinuerligt förbättrat sina egna applikationer och gränssnitt, men meningen med Twitter har egentligen i grunden inte har förändrats.

Hänger aktivitet ihop med fler Följare och Avföljare

Fråga: Är det lättare att få både följare och avföljare om man skriver många inlägg på Twitter?

Svar: Min bedömning är att vårda sina relationer på Twitter skiljer sig inte väsentligt från det verkliga livet. Att vara aktiv och respektfull är en förutsättning för långsiktiga relationer alldeles oavsett om det handlar om den virtuella eller verkliga samvaron. Mer om antal följare har jag skrivit i ett tidigare inlägg.

Att vara aktiv på Twitter, våga ge sig in i diskussioner, skriva intressant och kul avgör ens popularitet. Viktigt är att komma ihåg att ens följare oftast är inte en homogen grupp. Det innebär att det som kan vara intressant för vissa kan vara av ointresse, till och med tråkigt för andra. Att försöka vara alla till lags tror jag inte att det är något att föredra. Man ska vara sig själv och då blir man uppskattad också för det. Det betyder förstås också att man kan tappa följare. Dessa är oftast människor som har lätt för att avfölja folk antingen av impuls eller för att de för det mesta omger sig och umgås med sådana som delar ens uppfattningar. Är man inaktiv blir risken också stor för att man blir av med följare när dessa storstädar.

Som utgångspunkt är det alltid bra att ha klart för sig varför man har valt att vara med på Twitter. Mycket om det har skrivits under hashtaggen #mintwitter för två år sedan.

En dialog uppstår när parterna fångar upp varandras intentioner och svarar på dem. Det är långt ifrån att alla måste tala, men alla måste kunna lyssna och även ge uppriktiga svar. En riktig dialog mellan människor förutsätter en ömsesidig tillit, accepterande av de andra som denne är, en respekt för de andra som medmänniskor och deras självständighet. Det sista är mer en fråga om upplevelse av mer likhet än olikhet, känslan av frihet och ett beroende av varandra som man själv reglerar, i stället för att försöka forma, styra de andra. Tilliten i sin tur, hänger ihop med ömsesidig öppenhet, som innebär spontaneitet, uppriktighet, ärlighet. Finns dessa förutsättningar för samspel mellan människor, kan en verklig dialog uppstå. Annars är det monolog där fler samtalar i en eller fler monologer. Monologen karakteriseras av att var och en talar om sitt. Ingen lyssnar på den andre, ingen fångar upp den andres intentioner eller svarar på dem. Naturligtvis kan den ensidiga eller dubbla monologen ge ett visst mänskligt utbyte, men det blir en kommunikation på ytan. Typiskt för monologbeteende är att ställa frågan varför till sin motpart för att snabbt få en förklaring eller för att själv få gå in med en förklaring åt den andra. Denna fråga kan blockera tankeverksamheten omkring ett problem, man ger ifrån sig ett orsakssammanhang för att bli av med ett problem. Frågorna hur och på vilket sätt kan i stället hjälpa till att ytterligare utreda, hitta nya aspekter, förstå och ta till sig.

Som jag ser det, är Twitter bland annat en arena där olika lag formas och samspelar. Eftersom man medvetet eller omedvetet väljer att tillhöra olika grupper av människor. Lagarbete kan utvecklas i ett klimat, som präglas av att man söker stödjer varandra. Diskussionen rör olika problemområden, verkliga eller påhittade, den ger utrymme för spontaneitet, inlevelse, kännetecknas av jämbördighet och en prövande hållning. Lagarbete kan också hindras i ett klimat, som präglas av försvar, som tar sig uttryck i värdering, kontroll, överlägsenhet och självsäkerhet i diskussion. Grupper kan fungera utstötande i förhållande till exempel nya medlemmar samt kan också skapa ett inbördes beroende mellan medlemmarna. Det finns alltid en risk att grupper trots allt inte utvecklar en frihet och den som inte passar in, stöts ut, lämnar gruppen mer eller mindre frivilligt. Kanske inte så konstigt nog kännetecknas Twitter av förekomsten av båda ovannämnda klimat.

I början av 2011 gav Anna-Carin Carnebro på Webbevakningsbloggen svar på frågan ”Vad är nyckeln till Twitter?”

Nanok Bie, under sin tid som frilansjournalist på Journalisten.se, skrev år 2011 intressanta krönikor i ämnet. Till exempel denna artikel: Är du en kurator eller en konversationalist?

Andreas Ekström förklarade i sin tur i en tidigare krönika på Journalisten.se, att en kurator är en redaktör, och att ordet kurator bara är ett modeord. Curation är bullshit

Förkorta länkar

Twitter har en inbyggd funktion att förkorta länkarna men det går att göra de kortare för att spara utrymme i inläggen.

Det finns olika externa tjänster som förkortar de långa webbadresserna (URL). De flesta förkortar snabbt utan onödig krångel, de är gratis utan inloggning. Det som skiljer dessa är längden. Förutom Google, som har en robotfilter. Kortast är Korta.nu följt av Bitly och Klart.org

Testar följande länk med några tjänster nedan:

http://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hang-med-i-informationsflodet/

Twitter

Bitly

Korta.nu

Tinyurl

Klart.org

Google

Google använder en robotfilter, CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Det används för att förhindra missbruk med hjälp av automatiska program, robotar. Identifieringen sker antingen med förvridna bokstäver eller genom att tolka bilder.

Förkortnigar, jargong på Twitter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9

Jargong i twitter-, sms- och kommentarsammanhang i form av akronymer (förkortningar bildade av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled) eller ljudhärmande uttryck, ärvs från chattvärlden. Chattspråket har i många fall skapats för att spara tid och utrymme. Orden är ofta starkt influerade av engelskan. Det
sker en ständig utveckling och förändring av de vanligaste uttrycken. Många nya tillkommer varje dag. Ett vanligt sätt att skapa förändring på, är att använda siffror och andra tecken inuti ord. Nedan finns ett axplock av de vanligaste
förkortningarna, både engelska och svenska samt deras vanligaste betydelse.

A

Aaa… = Jaha, jag fattar

AAMOF = “As A Matter Of Fact” betyder “Faktiskt”

AB = Allra bäst

AFAIK = ”As far as I know”. Betyder på ett ungefär ”så som jag förstår det” eller
”Vad jag vet”.

AFK = Away From Keyboard – borta från tangentbordet en stund och används när
man lämnar datorn. Exempel: ”Ska iväg till gymmet. AFK 1 timme”.

Aja = Ja ja Används i stället för meningen ”Men i alla fall”

AKA = ”Also Known As”. Betyder ”även känd som”.
Exempel: ”Bruce Wayne aka Batman”.

ALSO = Alltså

APP = Application, ett program till datorer, telefoner och dylikt.

ASAP = As Soon As Possible – så fort/snart som möjligt

ASG = Asgarv – Lite av den svenska motsvarigheten till LOL och används på
samma sätt.

ASL = Age, Sex, Location – Ålder, kön, plats. Oftast ställs som en fråga: ASL?
(Hur gammal är du, är du kille eller tjej och var bor du?)
Exempel: ”18, kvinna, Stockholm”.

ATM = At The Moment – för stunden Exempel: ”Hinner inte atm, måste dra”.

AWHFY = Are We Having Fun Yet? – Har vi det roligt nu?

Tillbaka till navigationen

B

B4 = Before – Innan eller före

BB = Be back – återkommer

BB5=Tebax om 5 min Där siffran anger minuter

BBIAF = Be Back In A Few – strax tillbaka”

BBIAB = Be Back In A Bit – samma som ovan

BBL = Be Back Later – kommer tillbaka senare
Exempel: ”Måste på lektion bbl”

BBS = Strax tillbaka

BCNU = Be Seeing You – Vi syns

BF = Boyfriend – Pojkvän

BF = Bloody Fool – J**la idiot

BFD = Big Fucking Deal – Skit samma

BFF = Best Friends Forever – Bästa Vänner För Alltid

BFN = Bye For Now – Hej då så länge

BG = Big grin – Stort, brett leende

BIF = Basis in Fact – Det går att bevisa/Det är sant

Big Room = Den stora världen utanför det rum sändaren sitter i vid sin dator

BL = Big Lough – Stor skratt

Bot = Kommer från ordet ”robot” och är en programvara som ofta sköter
eller simulerar en mänsklig aktivitet.
En bot kan till exempel automatiskt slänga ut personer som skriver för fort i
chattar eller som använder överdrivet med svordomar i sina meningar.
Chattbotarna blev lite mer allmänt kända med hitlåten ”Boten Anna” av
svenska artisten Basshunter.

BRAIN DUMP = Används ironiskt när någon skriver ett för långt inlägg.

BRB = Be Right Back – kommer strax tillbaka

BS = Bullshit – Nonsens eller struntprat”

BSDV = Bara Så Du Vet BTSOOM = Beats The Shit Out Of Me – Ingen aning

BTW = By The Way – Förresten

Tillbaka till navigationen

C

CC = Courtesy Copy eller Carbon Copy har samma betydelse som Ping det vill säga
”För Kännedom”. Motsvarar Kopia i E-post sammanhang

CFV = Call For Votes – Skicka din röst till… och används när någon föreslår en
ny diskussionsgrupp

CM = Call Me/Contact Me – Ring eller kontakta mig

CS = Vi ses

CU = See You – Vi ses

CUL8R = See You Later – Vi ses senare

CYA = See ya – Vi Ses

Tillbaka till navigationen

D

D = Du/Dig/Din/Det

D1A = Detta

DD = Du då

DGA = Don’t Go Away – Stanna kvar

DL = Download – Ladda ner

DNRC = Dogbert’s New Ruling Class är ett nonsensuttryck som har flera olika
nonsensinnebörd eller ingen alls.

DT = Det

DUR = Do You Remember – Minns du/Kommer du ihåg

DYN = Did You Notice – Såg du att…

Tillbaka till navigationen

E

E = Är

E = Används också som Exponent

E6 = “E6 tack” betyder 106 tack det vill säga en miljon tack

EG = Egentligen

EOD = End Of Discussion  – Det är ingen idé att du säger emot det

EOF = End Of File – Du kan sluta läsa nu

Tillbaka till navigationen

F

4YEO = For Your Eyes Only – Bara du får läsa

F1 = Fett. Ett plusord som betyder ungefär ”jätte”

FB = Facebook

FIAWOL = Fandom Is A Way Of Living – Fandom är livet

F/M = Female or Male – Är du man eller kvinna”

FML = F**k my life – Används när livet suger.
Exempel ”Idag fick jag reda på av mina föräldrar att jag egentligen inte
är allergisk mot choklad. De hittade på det när jag var ett barn för
att jag ‘inte skulle bli fet’. FML.”

FO =Ganska ballt

FOAF = Friend Of Friend

FR = Från

FTW = For The Win (ibland For The World = för världen att beskåda)
Används när man gillar något väldigt mycket. Det är grymt, Den som vinner,
leder, äger

4TW = Samma som ovan

F2F = Face to Face – mellan fyra ögon

FU = F***ed up – för jävligt eller Fuck You – Dra åt helvete

FUBAR = F***ed Up Beyond All Recognition – Det är för jävligt överjävligt

FUD = Fear, Uncertainty and Doubt – Rädsla, osäkerhet och tvivel.
Skälen till varför folk gör misstag.

FWIW = For What It’s Worth  – Vad det nu är värt eller Hur sant det nu är.

FYI = For Your Information – För din upplysning”.

Tillbaka till navigationen

G

G = Grin – Stort leende

G2G = Got to Go – måste gå

GA = Go Ahead – Börja eller Fortsätt. Indikerar i en chatt att
den andre personen är klar och att du kan börja skriva eller

GAL! = Get A Life – Skaffa dig ett Liv

GDR = Grinning, Ducking and Running. Har betydelsen att en person har just
berättat ett dåligt skämt och flyr nu undan, duckande för att undkomma alla
tomater och skor som kastas på henne/honom.

GF = Girlfriend – Flickvän

GI = Get It – Ta det, hämta det

GJ = Good Job – Bra jobbat

GL = Good Luck

GLHF = Good Luck — Have Fun. Betyder ”Lycka till och ha det så roligt”.

GMTA = Great Minds Think Alike – Genier förstår varandra

GR = Skärp dig

GR8 = Great – Toppen

GR&D = Grinning, running and ducking – Springer iväg och duckar
när man har gjort något bus.

GRL = Girl

GTG = Got To Go – Jag måste gå och används när du måste,
med betoning på måste, lämna chatten eller datorn.
Exempel: ”Morsan lackar och drar ut sladden snart gtg”.

G2G = Samma som ovan
GZ = Congratulations Betyder ”grattis.

Tillbaka till navigationen

H

^5 = High Five

H = Hej!

HAND = Have A Nice Day – Ha en bra dag!

HANL = Have A Nice Life – Ha ett bra liv – används när man vill sluta prata
med någon

Hare = Ha det eller Ha Det Bra

HF = Have Fun – Ha det så kul

HIR = Him or Her

HTH = Hope This Helps – Hoppas detta hjälper

Tillbaka till navigationen

I

IAE = In Any Event – I vilket fall som helst.

IAF = I Alla Fall

IANAL = I Am Not A Lawyer, but… – Jag är ingen expert, men…

IB= I Believe – Jag tror

IC = I See – Jag förstår.

ICWUM = I see What You Mean – Jag förstår vad du menar.

IIRC = If I Recall Correctly  – Om jag minns rätt.

ILU = I Love You

IMAO = In My Arrogant Opinion – Jag tycker vad jag vill om det här
och det jag tycker är inte särskilt snällt

IME = In My Experience – Med min erfarenhet eller det jag är van vid.

IMHO = In my Humble Opinion – Jag tycker, ödmjukt, att det där sista
du sa/skrev var ganska…

IMO = In My Opinion – enligt min åsikt

IOFS = I Och För Sig

IOW = In Other Words – med andra ord

IRL = I det verkliga livet, kan ha samma betydelse som AFK

IRT = In Reply To – Som svar på något

ITRW = In the Real World variant av IRL

IVF = I Varje/Vilket Fall

Tillbaka till navigationen

J

J4Fun = Just For Fun – bara på skoj

JAO = Just Another Observer

JAM = Just A Minute – dröj lite bara

Ja Me = Men Ofta frågande, i sammanhang som ”Va, är det sant?”

Javene = Jag vet inte

JIT = Just In Time – Precis i rätt tid/Exakt på sekunden

JK = Just Kidding – bara skojar

Tillbaka till navigationen

K

KIT = Keep In Touch – Vi hörs eller hör av dig

KMA=Kiss me ass

Tillbaka till navigationen

L

L=Skratt

L8R = Later – Hörs senare

Leetspeak = Ett hackerspråk, ett alternativt alfabet där man byter ut alla eller några bokstäver mot siffror och tecken i stället för
bara bokstäver. Används ofta för att skapa en slags komisk effekt.
Google finns på leetspeak-språk, se Google Hacker. Vilka bokstäver man byter ut och
till vad för tecken, varierar en del, men här är en liten enkel lista med
alternativ som fungerar:

A a = 4 ą Λ
B b = 8 13
C c = © ¢
D d = |) 1)
E e = 3 £
F f = |=
G g = 6
H h = }{ |-| ? 1-1
I i = | ][ 1
J j = _/ _|
K k = |<
Y y = ¥

L8R = Later – Hörs senare

LIXOM = Liksom

LMAO = Laughing My Ass Off – jag skrattar så jag kiknar.

LOL = Laughing Out Loud eller Lots Of Love – skrattar hjärtligt och högt.

LR = Eller

LTNS = Long Time No see – det var länge sedan…

Tillbaka till navigationen

M

MHOTY = My Hat’s Off To You – Bra gjort Hatten av för dig

MKT = Mycket

MorF = Male or Female

MOTAS = Member Of The Appropiate Sex – medlem av det rätta könet

MOTD = Message Of The Day – dagens visdomsord

MOTOS = Member Of The Opposite Sex – Medlemmar av det motsatta könet

MOTSS = Member Of The Same Sex – Medlemmar av samma kön

MYOB = My Own Business – Det är min ensak eller det här har du inte med att göra

MSK = Människa

Tillbaka till navigationen

N

Naw = Åh vad söt

NBIF = No Basis In Fact – taget ur luften, det har du hittat på

Nee = Nej

NEWBIE = Även ”Noobie” eller Noob. Slang för nybörjare. Stavas även
newbie, newb, n00b, nab och så vidare. Används ofta i negativ bemärkelse.
Exempel ”Rutger är rätt så dålig på det här spelet, han är en n00b”
motsvarar ”Nykomling på ett forum”

NFG = No Freakin’ Good – Det var inge’ bra alls

NFW = No Fucking Way – Aldrig i livet

NGN = Någon

NGT = Något

NICK = Nickname (handle eller alias) – det namn man har valt att kalla sig på
en chatt eller forum.

NOOBIE = Även ”Newbie” Nykomling på ett forum.

NRN = No Replay Necessary – du behöver inte svara

NT = No Text – Till exempel ”ingen text i e-posten utan endast ämne

NW! = No Way – Inte en chans eller aldrig i livet

Tillbaka till navigationen

O

O = Och

OBTW = Oh, By The Way – Jo, förresten…

OFC = Of Course – Självklart

OICK = Oh I See – Ok, jag förstår eller Oj, det visste jag inte

Oki = Okej

OMG = Oh My God – Herregud

OMW = On My Way – Jag är på väg

OOTB = Out Of The Box (or Blue) – Taget ur luften, påhittat

OTF = On The Floor (laughing) – Vrider mig av skratt

OTOH = On The Other Hand – Å andra sidan

OXÅ = Också

Tillbaka till navigationen

P

P2P = Peer to Peer, ett nätverk där varje användares resurser
bidrar till att driva nätverket (t.ex Spotify, Skype, Pirate Bay)

P12 = Svensk term som syftar på att personen är en ”pojke 12 år”.
Används ofta negativt. Personer i denna ålder anses ofta vara omogna och
sprida dålig stämning på t.ex. olika nätforum.
Förkortningen uppkom troligtvis på Lunarstorm och liknande sidor under 00-talet.

PANS= Pretty Amazing New Stuff – ganska otroligt fräcka nya grejer.

PAW = Parents Are Watching – Måste dölja detta eftersom mamma och pappa
tittar hitåt

PEBCAK = Problem Existing Between Chair And Keybord – Det är jag som har
klantat mig här

PITA = Pain In The Ass – Skitjobbigt eller en skitstövel

PLZ = Please – snälla eller kan du vara så snäll

PM = Privatmeddelande

PMFJI = Pardon Me For Jumping In – Ursäkta för att jag bryter
in (under ett pågående samtal mellan två andra personer)

PMJI = Pardon My Jumping In – Samma betydelse som ovan

PMSL = Piss Myself laughing – Jag skrattar så mycket så jag kissar på mig

P&K = Puss och Kram

POI = POI har många betydelser se alla här. En av betydelsen är Point(s) Of Interest.
På svenska intressepunkt/er.
I kartsammanhang och GPS (Global Positioning System) handlar det om bestämning
av positioner med mycket stor noggrannhet. Kombination av data från flera
satelliter ger mottagarens position i rummet.
Inom geodesi kan en differentiell teknik utnyttjas för relativ punktbestämning
med noggrannheter ner till några millimeter.
POI kan mycket väl tydas som ”Plats av intresse”, det vill säga restauranger,
bensinstationer, museum, affärer med flera.

POK = Puss och Kram

POTS = Plain Old Telephone Service – Gamla fina omoderna telefonen

POV = Point Of View – Synvinkel eller synpunkt

PW = PassWord – Lösenord

Tillbaka till navigationen

Q

QL = Kul

Tillbaka till navigationen

R

R = Är

RLY = Really, även ORLY för ”Oh Really?”

RL = Real Life – det verkliga livet utanför chattrummet

ROFL = Rolling On The Floor Laughing – Rullar runt på golvet och tjuter av skratt

ROTFL = Samma som ovan

RSN = Real Soon Now – Riktigt snart nu.
Används när man inte får tummen ur och för femte gången lovar att få det klart
innan en viss tidpunkt.

RSS = Really Simple Syndication, en slags prenumeration på hemsidor,
bloggar och andra flöden

RT = Retweet, att vidarebefordra en annan persons meddelande på Twitter

RTFAQ = Read The FAQ – Läs frekventa frågor och svar

RTFM = Read The Fucking Manual – Läs först intruktionerna pucko.

RTM = Read The Manual – Läs instruktionerna

Tillbaka till navigationen

S

7K = Sjuk

SA = Same – Detsamma

SBS = ”Skit Bakom Spakarna” och antyder att ett problem är användares eget fel.

SEO = Search Engine Optimization, att göra sin websida populär bland sökmotorer

SFU = Shut The Fuck Up – Håll käft

SITD = Still In The Dark – har fortfarande inte förstått

SMTOE = Sets My Teeth On Edge – Får mig att gnissla tänderna.

SNAFU = Situation Normal All Faced Up – här är allt som vanligt, fullständigt kaos

SO = Significant Other – pojkvän, flickvän, fästmö, fästman, make, maka,
sambo, särbo

SorG = Straight or Gay – Hetero- eller Homosexuell

Tillbaka till navigationen

T

2BCTND = ”To be continued” betyder ”Fortsättning följer”

2G4U = ”To Good For You” betyder ”För bra för dig”

2L8 = Too Late – För sent

3VLIGT = Trevligt

T+ = Think Positive – Tänk/Var positiv

TAFN = Thats All For Now – Det var allt för tillfället

TANSTAAFL = There Ain’t No Such Things As A Free Lunch – Ingenting är gratis

TBH = To Be Honest

TBX = Tillbaka

TEOTWAWKI = The End Of The World As We Know It – Slutet på det
glada goda livet

THX = Förkortning för ”Thanks”. Samma som TNX.

TIA = Thanks In Advance – Tack på för hand

TIC= Tongue In Cheek – han säger en sak och gör en annan

TKR = Tycker

TLA = Three Letter Acronym. Det används för att säga att man vill använda en
akronym, men kommer inte på vilken, eller att man är trött på akronymer

TMTT = To Much To Type – För mycket att skriva

TNX = Thanks – Tack

TTFN = TaTa For Now – Ta-Ta på ett tag. Vi ses.

tl;dr = Too Long Didn’t Read, text som är för lång för att läsas

TTTT = To Tell The Truth – För att säga sanningen

TTYL = Talk To You Later – Vi hörs senare

Tuben = Youtube

TX = Thanx – Taxå mycket

TYVM = Thank You Very Much – tack så väldigt mycket

Tillbaka till navigationen

U

U = You – Du

U2 = You too – Du också

UGC= User Generated Content, det innehåll som användarna själva skapar.

UL = ”You Load down” Ladda hem…

UN = ”You Need” betyder Du behöver…

unPC = unPolitically Correct – Politiskt inkorrekt/ Inte helt passande

Tillbaka till navigationen

V

VBG = Very Big Grin – Väldigt stort, brett leende

VEG = Very Evil Grin – Illmarigt eller satanisk t leende

Veme = Vem är

Venne = Vet inte

VG = Very Good

Tillbaka till navigationen

W

W8 = Wait, vänta liet

WAG = Wild Ass Guess – en tokvild gissning

WB = Welcome Back

WEG = Wicked Evil Grin – Stort illmarigt leende

Wif = With – Med

WRT = With Regard To/ With Respect To – Angående/Med hänsyn till

WTF = What The Fuck/Fudge – Vad i helvete/Skit samma

WTG = Way To Go – Rätt tänkt

WYRN = What’s Your Real Name – Vad är ditt riktiga namn eller
Vad heter du egentligen

WYSIWYG = What You See Is What You Get – Det du ser är det du får

Tillbaka till navigationen

X

X = Puss

XOXO = Pussar och kramar. Vart termen kommer ifrån eller hur
den fick den här betydelsen är omdiskuterat.
En vanlig förklaring är att O=Kram och X=Puss. Om man föreställer sig
två personer ovanifrån, ska bokstaven O representera kram mellan personerna
liksom en sluten ring. X när de pussas.

XXX = Pussar

X! = Typical man – Typiskt manligt

Tillbaka till navigationen

Y

Y = Varför?

Y! = Typical woman – Typiskt kvinnligt

YA = Yet Another – Ytterligare en

YGTBK = You Got Be Kidding – Nä, du skojar

YOLO = You only live once. Ungefär som att säga ”Man har bara ett liv”.

Yup = Ja, det stämmer

Tillbaka till navigationen

Z

Tillbaka till navigationen

Å

ÅTM = Åtminstone

Tillbaka till navigationen

Ä

Äre = Är det?

Tillbaka till navigationen

Ö

Tillbaka till navigationen

0-9

1337 = Leet, l33t, 31337, eller vanligast 1337 kommer från engelska ordet ”elite”
och användes förr som en benämning på att hackers tillhörde eliten.
Idag är ordet allt mer vanligt och används till alla som är extra bra på något.
Leetspeak är ett alternativt alfabet där man byter ut bokstäver mot siffror och tecken.

Tillbaka till navigationen

%d bloggare gillar detta: