Kategoriarkiv: Osorterat

Radera inlägg (tweets) och justering av notifikationer

Hur kan man ta bort enstaka eller flera inlägg (tweets) samtidigt?

Twitters egna applikationer medger inte samtidig borttagning av flera inlägg. Det finns  dock ett antal applikationer som möjliggör det.

Unfav

Delete All My Tweets

Tweet Eraser

Tweetdelete

Cardigan

Viktigt: Om man tar bort sina inlägg, är det inte möjligt att återställa dem. Man bör endast ta bort de inlägg man är säker på. Om man tror sig skulle behöva sina inlägg i framtiden bör man ladda ner dem före borttagningen. Det gör man på följande sätt: Inne på Inställningar, bläddra nedanför Konto och Innehåll, där  finns alternativet Ditt Twitterarkiv. Genom att trycka på Begär Ditt Arkiv, kan man begära en fil med all sin information, från och med sitt allra första inlägg. När filen är redo att laddas ned skickas en länk till den e-post adressen man har angett i profilen.

Hur kan man ta bort Notiser?

Vad gäller borttagning av notiser är det viktigt att påpeka att det enbart ens egna inlägg går att radera. Enda möjligheten att ta bort en notis är att ta bort de ursprungliga inlägg som initierade interaktionen.

Menar man att ta bort notiser som Twitter skickar till ens e-post gör följande: Under Profil/Inställningar, på vänster sida bläddra ner till E-post notiser. Där kan man antingen välja att stänga av alla E-post notiser (då avmarkeras alla alternativ) eller välja/välja bort de alternativ som finns.

Twitter.com ges   information om borttagning endast  på engelska och följer här nedan:

Deleting a Tweet

You can delete any of your own Tweets from Twitter at any time. Please note that you can only delete Tweets you have posted, you cannot delete other accounts’ Tweets from your timeline.

If you Retweet a Tweet and later want to remove it from your profile, you can undo your Retweet.

How to delete one of your Tweets

From the Twitter for iOS app:

 1. Go to your Me tab.
 2. Locate the Tweet you want to delete.
 3. Tap the  icon located at the top of the Tweet.
 4. Tap Delete Tweet.
 5. Tap Delete to confirm.

From the Twitter for Android app:

 1. In the top menu, you will either see a navigation menu icon  or your profile icon. Tap whichever icon you have.
 2. From the menu, tap Profile.
 3. Locate the Tweet you want to delete.
 4. Tap into the Tweet detail.
 5. Tap the overflow icon 
 6. Tap Delete.
 7. Tap Yes to confirm.

Via twitter.com:

 1. Visit your Profile page.
 2. Locate the Tweet you want to delete.
 3. Click the more icon 
 4. Click Delete Tweet.
Note: Deleted Tweets may temporarily appear in Twitter search, but will clear with time.

How to delete multiple Tweets

 • We do not provide a way to bulk-delete Tweets. You can only delete Tweets manually, one by one.
 • If you’re looking to get a fresh start on your Twitter account without losing your username, the best way to do this is to create another account with a temporary username, and then switch the username between your current account and the new account. Please see our article on How to Change Your Username for more info.

What happens to Tweets I delete?

 • When you delete a Tweet, it is removed from your account, the timeline of any accounts you follow, and also Twitter search results.
 • Retweets of the deleted Tweet will also be deleted.
 • If other users have quoted your Tweet (i.e. copied and pasted part or all of your text into their own Tweet) their Tweets will not be removed.
 • If other users have Retweeted your Tweet with a comment of their own, their Tweets will not be removed.
 • Tweets may be cached or cross-posted on third-party websites, applications, or search engines. We cannot remove Tweets that are not on Twitter.

 

Antal följare/followers

Fråga: Har för få följare tycker jag, hur kan man öka på detta.  Håller jag på fel lag? Eller beror det på att jag inte jobbar med media.

Svar: Det tar tid att bygga relationer, bästa sättet att få följare är att delta i dialogen, bjuda på sig själv. Precis som AFK/IRL: var trevlig, lyssna på andra, behandla andra som du själv vill bli behandlad osv. (AFK=Away from keyboard, IRL=In Real Life)

Det finns en uppsjö av verktyg som erbjuder hjälp till att öka antalet följare. I takt med att Twitter har blivit en mer och mer populär informationskanal, ökade även antalet av mer eller mindre suspekta webbsidor som påstår sig kunna ge en tusentals följare (followers). Ingenting jag direkt kan dock rekommendera.

För det första, vet man inte vad det är för typ av följare man får på det viset. Att ha ett antal personer eller konton som bara finns för siffrans skull är lika meningslöst som att ha besökare till ens blogg som bara stannar i en sekund. Men det finns även andra kanske ännu större problem med det. Oseriösa webbsidor som utlovar nya följare kan vara rentav farliga och kan utnyttja dig i olika sammanhang, exempelvis genom att posta spamlänkar och dylikt.

Enligt en artikel på Pocket-lint har Twitters grundare Evan Williams gått ut med en varning om det, i ett twitterinlägg redan i augusti 2009.

Om du råkar hamna på en webbsida som säger sig erbjuda dig möjligheten att få massor av nya följare på Twitter – låt bli! Det finns många bättre sätt att väcka andras  intresse och få dem på det viset att följa tillbaka. Att vara aktiv på twitter, våga ge dig in i diskussioner, skriva intresseväckande och visa engagemang. Humor med måtta skadar inte heller.

Sist men inte minst kvantitet är inte detsamma som kvalitet. Antalet följare i sig är egentligen intetsägande, även om det används ofta som parameter i olika rangordningssammanhang. Å andra sidan ju fler följare man har, desto större viralspridningseffekt kan man uppnå. I så fall gäller att ha seriösa följare, som ger mervärde till ens twittrande. Lagom är best, det gäller på Twitter också.

Förkortnigar, jargong på Twitter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9

Jargong i twitter-, sms- och kommentarsammanhang i form av akronymer (förkortningar bildade av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled) eller ljudhärmande uttryck, ärvs från chattvärlden. Chattspråket har i många fall skapats för att spara tid och utrymme. Orden är ofta starkt influerade av engelskan. Det
sker en ständig utveckling och förändring av de vanligaste uttrycken. Många nya tillkommer varje dag. Ett vanligt sätt att skapa förändring på, är att använda siffror och andra tecken inuti ord. Nedan finns ett axplock av de vanligaste
förkortningarna, både engelska och svenska samt deras vanligaste betydelse.

A

Aaa… = Jaha, jag fattar

AAMOF = “As A Matter Of Fact” betyder “Faktiskt”

AB = Allra bäst

AFAIK = ”As far as I know”. Betyder på ett ungefär ”så som jag förstår det” eller
”Vad jag vet”.

AFK = Away From Keyboard – borta från tangentbordet en stund och används när
man lämnar datorn. Exempel: ”Ska iväg till gymmet. AFK 1 timme”.

Aja = Ja ja Används i stället för meningen ”Men i alla fall”

AKA = ”Also Known As”. Betyder ”även känd som”.
Exempel: ”Bruce Wayne aka Batman”.

ALSO = Alltså

APP = Application, ett program till datorer, telefoner och dylikt.

ASAP = As Soon As Possible – så fort/snart som möjligt

ASG = Asgarv – Lite av den svenska motsvarigheten till LOL och används på
samma sätt.

ASL = Age, Sex, Location – Ålder, kön, plats. Oftast ställs som en fråga: ASL?
(Hur gammal är du, är du kille eller tjej och var bor du?)
Exempel: ”18, kvinna, Stockholm”.

ATM = At The Moment – för stunden Exempel: ”Hinner inte atm, måste dra”.

AWHFY = Are We Having Fun Yet? – Har vi det roligt nu?

Tillbaka till navigationen

B

B4 = Before – Innan eller före

BB = Be back – återkommer

BB5=Tebax om 5 min Där siffran anger minuter

BBIAF = Be Back In A Few – strax tillbaka”

BBIAB = Be Back In A Bit – samma som ovan

BBL = Be Back Later – kommer tillbaka senare
Exempel: ”Måste på lektion bbl”

BBS = Strax tillbaka

BCNU = Be Seeing You – Vi syns

BF = Boyfriend – Pojkvän

BF = Bloody Fool – J**la idiot

BFD = Big Fucking Deal – Skit samma

BFF = Best Friends Forever – Bästa Vänner För Alltid

BFN = Bye For Now – Hej då så länge

BG = Big grin – Stort, brett leende

BIF = Basis in Fact – Det går att bevisa/Det är sant

Big Room = Den stora världen utanför det rum sändaren sitter i vid sin dator

BL = Big Lough – Stor skratt

Bot = Kommer från ordet ”robot” och är en programvara som ofta sköter
eller simulerar en mänsklig aktivitet.
En bot kan till exempel automatiskt slänga ut personer som skriver för fort i
chattar eller som använder överdrivet med svordomar i sina meningar.
Chattbotarna blev lite mer allmänt kända med hitlåten ”Boten Anna” av
svenska artisten Basshunter.

BRAIN DUMP = Används ironiskt när någon skriver ett för långt inlägg.

BRB = Be Right Back – kommer strax tillbaka

BS = Bullshit – Nonsens eller struntprat”

BSDV = Bara Så Du Vet BTSOOM = Beats The Shit Out Of Me – Ingen aning

BTW = By The Way – Förresten

Tillbaka till navigationen

C

CC = Courtesy Copy eller Carbon Copy har samma betydelse som Ping det vill säga
”För Kännedom”. Motsvarar Kopia i E-post sammanhang

CFV = Call For Votes – Skicka din röst till… och används när någon föreslår en
ny diskussionsgrupp

CM = Call Me/Contact Me – Ring eller kontakta mig

CS = Vi ses

CU = See You – Vi ses

CUL8R = See You Later – Vi ses senare

CYA = See ya – Vi Ses

Tillbaka till navigationen

D

D = Du/Dig/Din/Det

D1A = Detta

DD = Du då

DGA = Don’t Go Away – Stanna kvar

DL = Download – Ladda ner

DNRC = Dogbert’s New Ruling Class är ett nonsensuttryck som har flera olika
nonsensinnebörd eller ingen alls.

DT = Det

DUR = Do You Remember – Minns du/Kommer du ihåg

DYN = Did You Notice – Såg du att…

Tillbaka till navigationen

E

E = Är

E = Används också som Exponent

E6 = “E6 tack” betyder 106 tack det vill säga en miljon tack

EG = Egentligen

EOD = End Of Discussion  – Det är ingen idé att du säger emot det

EOF = End Of File – Du kan sluta läsa nu

Tillbaka till navigationen

F

4YEO = For Your Eyes Only – Bara du får läsa

F1 = Fett. Ett plusord som betyder ungefär ”jätte”

FB = Facebook

FIAWOL = Fandom Is A Way Of Living – Fandom är livet

F/M = Female or Male – Är du man eller kvinna”

FML = F**k my life – Används när livet suger.
Exempel ”Idag fick jag reda på av mina föräldrar att jag egentligen inte
är allergisk mot choklad. De hittade på det när jag var ett barn för
att jag ‘inte skulle bli fet’. FML.”

FO =Ganska ballt

FOAF = Friend Of Friend

FR = Från

FTW = For The Win (ibland For The World = för världen att beskåda)
Används när man gillar något väldigt mycket. Det är grymt, Den som vinner,
leder, äger

4TW = Samma som ovan

F2F = Face to Face – mellan fyra ögon

FU = F***ed up – för jävligt eller Fuck You – Dra åt helvete

FUBAR = F***ed Up Beyond All Recognition – Det är för jävligt överjävligt

FUD = Fear, Uncertainty and Doubt – Rädsla, osäkerhet och tvivel.
Skälen till varför folk gör misstag.

FWIW = For What It’s Worth  – Vad det nu är värt eller Hur sant det nu är.

FYI = For Your Information – För din upplysning”.

Tillbaka till navigationen

G

G = Grin – Stort leende

G2G = Got to Go – måste gå

GA = Go Ahead – Börja eller Fortsätt. Indikerar i en chatt att
den andre personen är klar och att du kan börja skriva eller

GAL! = Get A Life – Skaffa dig ett Liv

GDR = Grinning, Ducking and Running. Har betydelsen att en person har just
berättat ett dåligt skämt och flyr nu undan, duckande för att undkomma alla
tomater och skor som kastas på henne/honom.

GF = Girlfriend – Flickvän

GI = Get It – Ta det, hämta det

GJ = Good Job – Bra jobbat

GL = Good Luck

GLHF = Good Luck — Have Fun. Betyder ”Lycka till och ha det så roligt”.

GMTA = Great Minds Think Alike – Genier förstår varandra

GR = Skärp dig

GR8 = Great – Toppen

GR&D = Grinning, running and ducking – Springer iväg och duckar
när man har gjort något bus.

GRL = Girl

GTG = Got To Go – Jag måste gå och används när du måste,
med betoning på måste, lämna chatten eller datorn.
Exempel: ”Morsan lackar och drar ut sladden snart gtg”.

G2G = Samma som ovan
GZ = Congratulations Betyder ”grattis.

Tillbaka till navigationen

H

^5 = High Five

H = Hej!

HAND = Have A Nice Day – Ha en bra dag!

HANL = Have A Nice Life – Ha ett bra liv – används när man vill sluta prata
med någon

Hare = Ha det eller Ha Det Bra

HF = Have Fun – Ha det så kul

HIR = Him or Her

HTH = Hope This Helps – Hoppas detta hjälper

Tillbaka till navigationen

I

IAE = In Any Event – I vilket fall som helst.

IAF = I Alla Fall

IANAL = I Am Not A Lawyer, but… – Jag är ingen expert, men…

IB= I Believe – Jag tror

IC = I See – Jag förstår.

ICWUM = I see What You Mean – Jag förstår vad du menar.

IIRC = If I Recall Correctly  – Om jag minns rätt.

ILU = I Love You

IMAO = In My Arrogant Opinion – Jag tycker vad jag vill om det här
och det jag tycker är inte särskilt snällt

IME = In My Experience – Med min erfarenhet eller det jag är van vid.

IMHO = In my Humble Opinion – Jag tycker, ödmjukt, att det där sista
du sa/skrev var ganska…

IMO = In My Opinion – enligt min åsikt

IOFS = I Och För Sig

IOW = In Other Words – med andra ord

IRL = I det verkliga livet, kan ha samma betydelse som AFK

IRT = In Reply To – Som svar på något

ITRW = In the Real World variant av IRL

IVF = I Varje/Vilket Fall

Tillbaka till navigationen

J

J4Fun = Just For Fun – bara på skoj

JAO = Just Another Observer

JAM = Just A Minute – dröj lite bara

Ja Me = Men Ofta frågande, i sammanhang som ”Va, är det sant?”

Javene = Jag vet inte

JIT = Just In Time – Precis i rätt tid/Exakt på sekunden

JK = Just Kidding – bara skojar

Tillbaka till navigationen

K

KIT = Keep In Touch – Vi hörs eller hör av dig

KMA=Kiss me ass

Tillbaka till navigationen

L

L=Skratt

L8R = Later – Hörs senare

Leetspeak = Ett hackerspråk, ett alternativt alfabet där man byter ut alla eller några bokstäver mot siffror och tecken i stället för
bara bokstäver. Används ofta för att skapa en slags komisk effekt.
Google finns på leetspeak-språk, se Google Hacker. Vilka bokstäver man byter ut och
till vad för tecken, varierar en del, men här är en liten enkel lista med
alternativ som fungerar:

A a = 4 ą Λ
B b = 8 13
C c = © ¢
D d = |) 1)
E e = 3 £
F f = |=
G g = 6
H h = }{ |-| ? 1-1
I i = | ][ 1
J j = _/ _|
K k = |<
Y y = ¥

L8R = Later – Hörs senare

LIXOM = Liksom

LMAO = Laughing My Ass Off – jag skrattar så jag kiknar.

LOL = Laughing Out Loud eller Lots Of Love – skrattar hjärtligt och högt.

LR = Eller

LTNS = Long Time No see – det var länge sedan…

Tillbaka till navigationen

M

MHOTY = My Hat’s Off To You – Bra gjort Hatten av för dig

MKT = Mycket

MorF = Male or Female

MOTAS = Member Of The Appropiate Sex – medlem av det rätta könet

MOTD = Message Of The Day – dagens visdomsord

MOTOS = Member Of The Opposite Sex – Medlemmar av det motsatta könet

MOTSS = Member Of The Same Sex – Medlemmar av samma kön

MYOB = My Own Business – Det är min ensak eller det här har du inte med att göra

MSK = Människa

Tillbaka till navigationen

N

Naw = Åh vad söt

NBIF = No Basis In Fact – taget ur luften, det har du hittat på

Nee = Nej

NEWBIE = Även ”Noobie” eller Noob. Slang för nybörjare. Stavas även
newbie, newb, n00b, nab och så vidare. Används ofta i negativ bemärkelse.
Exempel ”Rutger är rätt så dålig på det här spelet, han är en n00b”
motsvarar ”Nykomling på ett forum”

NFG = No Freakin’ Good – Det var inge’ bra alls

NFW = No Fucking Way – Aldrig i livet

NGN = Någon

NGT = Något

NICK = Nickname (handle eller alias) – det namn man har valt att kalla sig på
en chatt eller forum.

NOOBIE = Även ”Newbie” Nykomling på ett forum.

NRN = No Replay Necessary – du behöver inte svara

NT = No Text – Till exempel ”ingen text i e-posten utan endast ämne

NW! = No Way – Inte en chans eller aldrig i livet

Tillbaka till navigationen

O

O = Och

OBTW = Oh, By The Way – Jo, förresten…

OFC = Of Course – Självklart

OICK = Oh I See – Ok, jag förstår eller Oj, det visste jag inte

Oki = Okej

OMG = Oh My God – Herregud

OMW = On My Way – Jag är på väg

OOTB = Out Of The Box (or Blue) – Taget ur luften, påhittat

OTF = On The Floor (laughing) – Vrider mig av skratt

OTOH = On The Other Hand – Å andra sidan

OXÅ = Också

Tillbaka till navigationen

P

P2P = Peer to Peer, ett nätverk där varje användares resurser
bidrar till att driva nätverket (t.ex Spotify, Skype, Pirate Bay)

P12 = Svensk term som syftar på att personen är en ”pojke 12 år”.
Används ofta negativt. Personer i denna ålder anses ofta vara omogna och
sprida dålig stämning på t.ex. olika nätforum.
Förkortningen uppkom troligtvis på Lunarstorm och liknande sidor under 00-talet.

PANS= Pretty Amazing New Stuff – ganska otroligt fräcka nya grejer.

PAW = Parents Are Watching – Måste dölja detta eftersom mamma och pappa
tittar hitåt

PEBCAK = Problem Existing Between Chair And Keybord – Det är jag som har
klantat mig här

PITA = Pain In The Ass – Skitjobbigt eller en skitstövel

PLZ = Please – snälla eller kan du vara så snäll

PM = Privatmeddelande

PMFJI = Pardon Me For Jumping In – Ursäkta för att jag bryter
in (under ett pågående samtal mellan två andra personer)

PMJI = Pardon My Jumping In – Samma betydelse som ovan

PMSL = Piss Myself laughing – Jag skrattar så mycket så jag kissar på mig

P&K = Puss och Kram

POI = POI har många betydelser se alla här. En av betydelsen är Point(s) Of Interest.
På svenska intressepunkt/er.
I kartsammanhang och GPS (Global Positioning System) handlar det om bestämning
av positioner med mycket stor noggrannhet. Kombination av data från flera
satelliter ger mottagarens position i rummet.
Inom geodesi kan en differentiell teknik utnyttjas för relativ punktbestämning
med noggrannheter ner till några millimeter.
POI kan mycket väl tydas som ”Plats av intresse”, det vill säga restauranger,
bensinstationer, museum, affärer med flera.

POK = Puss och Kram

POTS = Plain Old Telephone Service – Gamla fina omoderna telefonen

POV = Point Of View – Synvinkel eller synpunkt

PW = PassWord – Lösenord

Tillbaka till navigationen

Q

QL = Kul

Tillbaka till navigationen

R

R = Är

RLY = Really, även ORLY för ”Oh Really?”

RL = Real Life – det verkliga livet utanför chattrummet

ROFL = Rolling On The Floor Laughing – Rullar runt på golvet och tjuter av skratt

ROTFL = Samma som ovan

RSN = Real Soon Now – Riktigt snart nu.
Används när man inte får tummen ur och för femte gången lovar att få det klart
innan en viss tidpunkt.

RSS = Really Simple Syndication, en slags prenumeration på hemsidor,
bloggar och andra flöden

RT = Retweet, att vidarebefordra en annan persons meddelande på Twitter

RTFAQ = Read The FAQ – Läs frekventa frågor och svar

RTFM = Read The Fucking Manual – Läs först intruktionerna pucko.

RTM = Read The Manual – Läs instruktionerna

Tillbaka till navigationen

S

7K = Sjuk

SA = Same – Detsamma

SBS = ”Skit Bakom Spakarna” och antyder att ett problem är användares eget fel.

SEO = Search Engine Optimization, att göra sin websida populär bland sökmotorer

SFU = Shut The Fuck Up – Håll käft

SITD = Still In The Dark – har fortfarande inte förstått

SMTOE = Sets My Teeth On Edge – Får mig att gnissla tänderna.

SNAFU = Situation Normal All Faced Up – här är allt som vanligt, fullständigt kaos

SO = Significant Other – pojkvän, flickvän, fästmö, fästman, make, maka,
sambo, särbo

SorG = Straight or Gay – Hetero- eller Homosexuell

Tillbaka till navigationen

T

2BCTND = ”To be continued” betyder ”Fortsättning följer”

2G4U = ”To Good For You” betyder ”För bra för dig”

2L8 = Too Late – För sent

3VLIGT = Trevligt

T+ = Think Positive – Tänk/Var positiv

TAFN = Thats All For Now – Det var allt för tillfället

TANSTAAFL = There Ain’t No Such Things As A Free Lunch – Ingenting är gratis

TBH = To Be Honest

TBX = Tillbaka

TEOTWAWKI = The End Of The World As We Know It – Slutet på det
glada goda livet

THX = Förkortning för ”Thanks”. Samma som TNX.

TIA = Thanks In Advance – Tack på för hand

TIC= Tongue In Cheek – han säger en sak och gör en annan

TKR = Tycker

TLA = Three Letter Acronym. Det används för att säga att man vill använda en
akronym, men kommer inte på vilken, eller att man är trött på akronymer

TMTT = To Much To Type – För mycket att skriva

TNX = Thanks – Tack

TTFN = TaTa For Now – Ta-Ta på ett tag. Vi ses.

tl;dr = Too Long Didn’t Read, text som är för lång för att läsas

TTTT = To Tell The Truth – För att säga sanningen

TTYL = Talk To You Later – Vi hörs senare

Tuben = Youtube

TX = Thanx – Taxå mycket

TYVM = Thank You Very Much – tack så väldigt mycket

Tillbaka till navigationen

U

U = You – Du

U2 = You too – Du också

UGC= User Generated Content, det innehåll som användarna själva skapar.

UL = ”You Load down” Ladda hem…

UN = ”You Need” betyder Du behöver…

unPC = unPolitically Correct – Politiskt inkorrekt/ Inte helt passande

Tillbaka till navigationen

V

VBG = Very Big Grin – Väldigt stort, brett leende

VEG = Very Evil Grin – Illmarigt eller satanisk t leende

Veme = Vem är

Venne = Vet inte

VG = Very Good

Tillbaka till navigationen

W

W8 = Wait, vänta liet

WAG = Wild Ass Guess – en tokvild gissning

WB = Welcome Back

WEG = Wicked Evil Grin – Stort illmarigt leende

Wif = With – Med

WRT = With Regard To/ With Respect To – Angående/Med hänsyn till

WTF = What The Fuck/Fudge – Vad i helvete/Skit samma

WTG = Way To Go – Rätt tänkt

WYRN = What’s Your Real Name – Vad är ditt riktiga namn eller
Vad heter du egentligen

WYSIWYG = What You See Is What You Get – Det du ser är det du får

Tillbaka till navigationen

X

X = Puss

XOXO = Pussar och kramar. Vart termen kommer ifrån eller hur
den fick den här betydelsen är omdiskuterat.
En vanlig förklaring är att O=Kram och X=Puss. Om man föreställer sig
två personer ovanifrån, ska bokstaven O representera kram mellan personerna
liksom en sluten ring. X när de pussas.

XXX = Pussar

X! = Typical man – Typiskt manligt

Tillbaka till navigationen

Y

Y = Varför?

Y! = Typical woman – Typiskt kvinnligt

YA = Yet Another – Ytterligare en

YGTBK = You Got Be Kidding – Nä, du skojar

YOLO = You only live once. Ungefär som att säga ”Man har bara ett liv”.

Yup = Ja, det stämmer

Tillbaka till navigationen

Z

Tillbaka till navigationen

Å

ÅTM = Åtminstone

Tillbaka till navigationen

Ä

Äre = Är det?

Tillbaka till navigationen

Ö

Tillbaka till navigationen

0-9

1337 = Leet, l33t, 31337, eller vanligast 1337 kommer från engelska ordet ”elite”
och användes förr som en benämning på att hackers tillhörde eliten.
Idag är ordet allt mer vanligt och används till alla som är extra bra på något.
Leetspeak är ett alternativt alfabet där man byter ut bokstäver mot siffror och tecken.

Tillbaka till navigationen

Hur söker jag bland hashtaggen?

Fråga: hur söker jag bland hashtaggen?

Svar: Generellt skriv in #dittsökord i sökrutan.

Fråga: Jag sökte på hashtaggen och fick upp alla.

Svar: Ja, om man kollar en hashtagg ser man allt som skrivs i den, men det dyker inte upp i det personliga flödet.

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att tyda alla taggar, vad de står för.

Svar: Att tyda alla taggar blir det nog svårt. Bäst att du berättar vilka taggar du menar specifikt… Många är ju dagsländor.

Det kan vara värt att lägga till att det är viktigt hur man namnger sina taggar. Det bör vara kort men också relevant för ämnet som diskuteras och att det går att förstå någorlunda vad den täcker. Annars är det bara att klicka på taggen och kolla vad det handlar om. Taggarna kan innehålla svenska tecken som exempelvis #kvällsöppet Ett annat exempel på hur galet det kan bli är #grav11 som egentligen var taggen för gräv11.

Vad står #fb för i statusuppdateringar på Twitter och Facebook

Fb är förkortningen för Facebook. Att lägga till taggen #fb i en tweet är ett sätt att göra en samtidig statusuppdatering på både Twitter och Facebook. Det förutsätter dock att man kopplar ihop Twitter och Facebook kontona därmed möjliggörs överföringen mellan de två plattformarna.

Enklaste sättet att koppla ihop Twitter med Facebook är genom Twitterinställningarna.

Gå in på Profil och inställningar (under din lilla profilbild i högra övre kanten).
Välj Appar i vänstra fältet. Du får upp följande alternativ:

image

Tryck på Anslut till Facebook.

Om man vill i stället göra kopplingen genom Facebook hittar man applikationerna genom att gå in på söksidan.

Skriv in Twitter i sökrutan och välj Apps ikonen i listan på vänster sida för att sortera. Du får upp en lång lista med olika applikationer. Ju fler användare desto säkrare att appen är tillhandahållen av en seriös tredjepartsutvecklare.

Välj till exempel denna applikation: image

Det är bra att du är införstådd med att du delar med dig personlig information. När du har godkänt applikationens behörighet att komma åt den information den behöver, använder applikationen informationen du delar på Facebook. Läs noga vilka uppgifter du ger tillgång till appen. Applikationer är tvungna enligt avtal att respektera de sekretessinställningar du har valt för ditt konto. Om det nu man kan lita på.

Facebooks regelverk kräver att applikationer och webbplatser explicit ber om behörighet för att komma åt din och dina vänners information. Det görs, men det är alltid klokt ändå, att kolla vilken information de kommer åt och redigera inställningarna för åtkomst om det är möjligt. Det gör du under Sekretessinställningar för applikationer på din Facebook. När du ger ditt tillstånd kan applikationer lagra den information de får, men de har inte tillåtelse att överföra den här informationen utan ditt tillstånd eller använda informationen för reklam. Om du vill att den information du har delat med applikationen ska tas bort permanent kan du kontakta utvecklaren direkt från applikationens profilsida.

Återkalla anslutningen gör man på samma sätt som anslutningen genom Twitter.

%d bloggare gillar detta: