Kategoriarkiv: Netikett på Twitter

Hänger aktivitet ihop med fler Följare och Avföljare

Fråga: Är det lättare att få både följare och avföljare om man skriver många inlägg på Twitter?

Svar: Min bedömning är att vårda sina relationer på Twitter skiljer sig inte väsentligt från det verkliga livet. Att vara aktiv och respektfull är en förutsättning för långsiktiga relationer alldeles oavsett om det handlar om den virtuella eller verkliga samvaron. Mer om antal följare har jag skrivit i ett tidigare inlägg.

Att vara aktiv på Twitter, våga ge sig in i diskussioner, skriva intressant och kul avgör ens popularitet. Viktigt är att komma ihåg att ens följare oftast är inte en homogen grupp. Det innebär att det som kan vara intressant för vissa kan vara av ointresse, till och med tråkigt för andra. Att försöka vara alla till lags tror jag inte att det är något att föredra. Man ska vara sig själv och då blir man uppskattad också för det. Det betyder förstås också att man kan tappa följare. Dessa är oftast människor som har lätt för att avfölja folk antingen av impuls eller för att de för det mesta omger sig och umgås med sådana som delar ens uppfattningar. Är man inaktiv blir risken också stor för att man blir av med följare när dessa storstädar.

Som utgångspunkt är det alltid bra att ha klart för sig varför man har valt att vara med på Twitter. Mycket om det har skrivits under hashtaggen #mintwitter för två år sedan.

En dialog uppstår när parterna fångar upp varandras intentioner och svarar på dem. Det är långt ifrån att alla måste tala, men alla måste kunna lyssna och även ge uppriktiga svar. En riktig dialog mellan människor förutsätter en ömsesidig tillit, accepterande av de andra som denne är, en respekt för de andra som medmänniskor och deras självständighet. Det sista är mer en fråga om upplevelse av mer likhet än olikhet, känslan av frihet och ett beroende av varandra som man själv reglerar, i stället för att försöka forma, styra de andra. Tilliten i sin tur, hänger ihop med ömsesidig öppenhet, som innebär spontaneitet, uppriktighet, ärlighet. Finns dessa förutsättningar för samspel mellan människor, kan en verklig dialog uppstå. Annars är det monolog där fler samtalar i en eller fler monologer. Monologen karakteriseras av att var och en talar om sitt. Ingen lyssnar på den andre, ingen fångar upp den andres intentioner eller svarar på dem. Naturligtvis kan den ensidiga eller dubbla monologen ge ett visst mänskligt utbyte, men det blir en kommunikation på ytan. Typiskt för monologbeteende är att ställa frågan varför till sin motpart för att snabbt få en förklaring eller för att själv få gå in med en förklaring åt den andra. Denna fråga kan blockera tankeverksamheten omkring ett problem, man ger ifrån sig ett orsakssammanhang för att bli av med ett problem. Frågorna hur och på vilket sätt kan i stället hjälpa till att ytterligare utreda, hitta nya aspekter, förstå och ta till sig.

Som jag ser det, är Twitter bland annat en arena där olika lag formas och samspelar. Eftersom man medvetet eller omedvetet väljer att tillhöra olika grupper av människor. Lagarbete kan utvecklas i ett klimat, som präglas av att man söker stödjer varandra. Diskussionen rör olika problemområden, verkliga eller påhittade, den ger utrymme för spontaneitet, inlevelse, kännetecknas av jämbördighet och en prövande hållning. Lagarbete kan också hindras i ett klimat, som präglas av försvar, som tar sig uttryck i värdering, kontroll, överlägsenhet och självsäkerhet i diskussion. Grupper kan fungera utstötande i förhållande till exempel nya medlemmar samt kan också skapa ett inbördes beroende mellan medlemmarna. Det finns alltid en risk att grupper trots allt inte utvecklar en frihet och den som inte passar in, stöts ut, lämnar gruppen mer eller mindre frivilligt. Kanske inte så konstigt nog kännetecknas Twitter av förekomsten av båda ovannämnda klimat.

I början av 2011 gav Anna-Carin Carnebro på Webbevakningsbloggen svar på frågan ”Vad är nyckeln till Twitter?”

Nanok Bie, under sin tid som frilansjournalist på Journalisten.se, skrev år 2011 intressanta krönikor i ämnet. Till exempel denna artikel: Är du en kurator eller en konversationalist?

Andreas Ekström förklarade i sin tur i en tidigare krönika på Journalisten.se, att en kurator är en redaktör, och att ordet kurator bara är ett modeord. Curation är bullshit

Twittrandets avigsidor

Den gyllene regeln ”Tänk Efter Före” gäller naturligtvis även på Twitter.  Ibland kan det gå för fort, ogenomtänkt och med fatala konsekvenser. De digitala spåren vi lämnar efter oss är svårt om ens möjligt att radera. Vi har egentligen ingen kontroll över informationen vi släpper på sociala webben. Det diskuteras med jämna mellanrum vad man bör tänka på, när man exempelvis twittrar. Hur våra olika roller sammanflätas och om det spelar någon roll vilken hatt man har på sig när man skriver något.  Computer Sweden skriver om de senaste uppmärksammade fallen med statusuppdateringar på Twitter som fick alldeles för dyra prislappar.

Språk- och skrivregler på Twitter

Vilka språk- och skrivregler gäller när vi uttrycker oss på den sociala webben?  En aktuell fråga, i synnerhet när texten är begränsad till 140 tecken. Vilket språk är det rätta? Vad är viktigare: formen eller innehållet?

Enligt Anna Qvennerstedt, flerfaldigt belönad svensk copywriter, kommunicerar vi mer än någonsin i skrift på sociala medier som bloggar, Twitter och Facebook. Och vi gör det med korta, okomplicerade inlägg där fokus ligger på texten, innehållet, budskapet och inte som förr på formen, stilen eller grafiken.

”Mellan valet att ha något som är välskrivet och intressant, är det viktigare att det är intressant”, säger hon och preciserar ”Det är som att sjunga jazz. Man kan sjunga väldigt falskt, men det är en fördel om man vet hur man sjunger rent. Samma sak med skrivandet. Det är en fördel om man kan och vet och känner att man kan hantverket. Då kan man ta sig friheter.”

Fredrik Wass skriver mer ingående om det i sin krönika på idg.se

Regler och förbud, goda råd och Twitter-etikett

Sofia Mirjamsdotter har skrivit på Bloggvärldsbloggen en artikel om Twitter-etikett. Hon tycker inte att reglerna är något man ska följa, men det är bra att veta hur vissa andra ser det.

Pratar alla med alla på twitter

Fråga: Är det kutym att alla pratar med alla? Är det liksom bara att ge sig in i en disk? även om man ej känner personen?

Svar: Ja! Det är bara att ge sig in i diskussioner när man känner för det.  Sedan finns det såklart personer som ogärna svarar/bemöter personer de ej känner, men det märker man.

%d bloggare gillar detta: